Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Gator & Torg / Torgplatser

Torgplatser

Kontakter

På Hagatorget, Rådhustorget och i kanalhamnen finns cirka 20 torgplatser för uthyrning.

Torgplatser måste bokas minst två dagar innan försäljningsdagen!

Bokning:

Idrott och fritid, telefon 0121-186 25, e-post: idrott.fritid@soderkoping.se

Tillämpning torghandelsstadgan

  • Torghandel får ske på följande tider:
    helgfria måndagar – lördagar, med undantag för dagar då kommunen meddelat att större arrangemang ska hållas på torget, ex. Dans på gator och torg, Gästabudet och Adventsmarknaden. Detta meddelas i god tid av kommunen.
  • Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00, om inte kommunen medgivit undantag eller beslutat annat. (Försäljning av julgranar: se kungörelse)
  • Torghyran ska betalas i förväg enligt av kommunen fastställd taxa.
  • Den torghandlare som utnyttjar större plats än som hyrts, och som inte respekterar torghandelstiderna, kan bli avstängd.
  • Den torghandlare som inte respekterar lagen, som säger att vid tillfällig handel ska säljarens torgstånd ha en skylt med namn, postadress och telefonnummer, kan bli avstängd.
  • Kommunen är skyldig att anteckna uppgifter om den som platsen hyrs ut till och på begäran lämna uppgifter till skattemyndigheten.
  • Transportfordon får inte vara parkerade på torget under försäljningstiden, om kommunen inte lämnat tillstånd.

Vid andra större arrangemang och marknader ska kommunens föreskrifter för marknad efterföljas.

Sidan uppdaterad 2017-02-21 Kommentera sidan