Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Samhälle & Trafik / Samhällsplanering / Mark och exploatering

Mark och exploatering

Kontakter

Mark och exploatering (MEX) har hand om kommunens mark och exploateringsfrågor. Detta innebär att verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden samt övriga nyttjanderätter. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

Mark och exploatering förvaltar kommunens markreserv och kommunens tomtkö för småhustomter, har hand om servitut, exploateringsprocessen, arrenden och liknande.

Sidan uppdaterad 2017-02-17 Kommentera sidan