Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Demokrati & Inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Medborgarinflytande / Demokratiberedningen

Demokratiberedningen

Kommunfullmäktige har utsett en grupp vars främsta uppgift är att vidareutveckla demokratin och öka dialogen mellan invånare och politiker i Söderköpings kommun. Demokratiberedning bereder frågor som gäller kommunens demokratiarbete, partistöd, fullmäktiges arbetsformer och den politiska organisationen och har som uppdrag att utveckla fullmäktiges roll när det gäller ansvarsprövning gentemot nämnder och styrelse.

Demokratiberedningen ansvarar även för internationella kontakter och EU-frågor samt utgör beredning i det fall kommunens revisorer valt att rikta anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet för styrelse, nämnd eller enskild ledamot.

Demokratiberedningen består av 11 ledamöter, varav kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Gruppen sammanträder fyra gånger per år och består av Kommunfullmäktiges presidium samt representanter från varje parti:

Anders Eksmo (KD) Ordförande
Yvonne Persson (M) 1:e vice ordförande
Inga-Lill Östlund (L) 2:e vice ordförande
Marja Bergström (V)
Åza Diaz Mägi (MP)
Anders Eksmo (KD)
Lottie Fallman (S)
Gunilla Gernandt-Bark (M)
Bengt Johansson (C)
Thomas Kihlberg (S)
Vakant (SD)

Kom gärna med förslag till Demokratiberedningen, se kontakter högre upp på sidan.

Läs äldre protokoll