Demokrati och inflytande

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Söderköpings kommun får lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn, ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt kan lämna förslag. Varje medborgarförslag får bara handla om en fråga inom kommunens verksamhetsområde och måste lämnas skriftligt till Kommunstyrelsens kansli eller direkt till kommunfullmäktiges presidium, på fullmäktiges sammanträde.

Riktlinjer

  • Förslag som strider mot lag eller författning, är rasistiska eller odemokratiska tas inte upp till behandling.
  • Medborgarförslag ska inte röra myndighetsutövning gentemot enskild, ej heller personärenden.
  • Ett medborgarförslag måste beredas innan beslut fattas. Beredningen ska göras så att beslut kan fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
  • Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i beslutande organ när förslaget behandlas.
  • Kommunfullmäktiges presidium ska, två gånger per år, redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.