Hem / Kontakter / Förvaltningar / Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Förvaltningschef

  Anders Palmgren
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  anders.palmgren@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 75

 • Sakkunnig grundskola F-6

  Lena Rödin
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  lena.rodin@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 01

 • Sakkunnig grundskola 7-9 och gymnasium

  Mattias Kempe Kreutz
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  mattias.kempe.kreutz@soderkoping.se
  Telefon: 0121-232 47

 • Sakkunnig vuxenutbildning och anpassade skolformer

  Anders Forsberg
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  anders.forsberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-18418

 • Chef barn- och elevhälsa

  Karin Fogelberg
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  karin.fogelberg@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 07

  Elevhälsan (kuratorer, psykolog, skolsköterskor, spec.pedagog, talpedagog), Fritidsgården Focus, Öppna förskolan i Familjecentralen

 • Utvecklingsstrateg

  Andreas Wetell
  Utvecklingsstrateg med särskilt ansvar för digitalisering
  Barn- och utbildningskontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  andreas.wetell@soderkoping.se
  Telefon: 0121-182 12

 • Barn- och utbildningskontorets förskolehandläggare

 • Nämndsekreterare

  Karolina Andersson
  Barn- och utbildningskontoret
  barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
  Telefon: 0121-181 77

 • Ekonomiadministratör

  Helena Svensson
  Barn- och utbildningskontoret
  Söderköpings kommun
  614 80 Söderköping
  helena.svensson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 10

  Ekonomiadministratör och handläggare för fristående förskolor

 • Ekonomiadministratör

 • Intendent