Nyheter

Hem / Nyheter / Namnlistor rörande folkomröstning

Namnlistor rörande folkomröstning

Publicerad den 13 april 2024

Den 9 april lämnades namnlistor (folkinitiativ) över till Söderköpings kommun rörande att ordna en folkomröstning för Nyströmska gymnasieskolan.

Folkinitiativet kommer att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april och därefter beredas av valnämnden. Valnämnden är den nämnd som ansvarar för beredningen av val och folkomröstningar i Söderköpings kommun. Ärendet planeras tas upp på nytt för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni.

Varför kan inte fullmäktige ta ställning direkt?

Ett ärende om folkinitiativ omfattas av beredningstvånget i kommunallagen, vilket gör att ärendet måste beredas av den nämnd som ansvarar för frågan. Därför tar handläggningsprocessen en viss tid innan kommunfullmäktig kan fatta beslut i frågan.

Varför kan inte en folkomröstning hållas vid EU-valet?

Innan en folkomröstning får hållas ska samråd ske med valmyndigheten. Det måste ske senast tre månader innan föreslaget datum. Fönstret för att hålla en folkomröstning i samband med EU-valet har alltså redan passerat.

Kan kommunfullmäktige säga nej till en folkomröstning?

Om 2/3 av fullmäktiges ledamöter säger nej till folkomröstning blir det ingen folkomröstning. Det vill säga 26 av 39 röster.

Vi har samlat en rad frågor och svar kring folkomröstningar här...