Nyheter

Hem / Nyheter / Nästa stora steg i nya sträckningen av E22

Nästa stora steg i nya sträckningen av E22

Publicerad den 04 juni 2021

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka, det vill säga godkänna, vägplanen för E22. Den är därför nu inlämnad för så kallad fastställelseprövning till Trafikverkets funktion Juridik och planprövning.

Prövningen fram till beslut om att fastställa vägplanen beräknas pågå till våren 2022. Alla som har lämnat synpunkter på vägplanen kommer ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet.

Om juristerna vid prövningen kommer fram till att vägplanen kan godtas fattas det beslut om att fastställa planen. Efter det följer tre veckor där det är möjligt att överklaga vägplanen innan den vinner laga kraft. Först när vägplanen vunnit laga kraft kan vägen byggas, vilket planeras till 2024. Öppnande av väg är planerat till 2028.