Nyheter

Hem / Nyheter / Underhållsarbete på Hospitalsgatan, från vecka 16

Underhållsarbete på Hospitalsgatan, från vecka 16

Publicerad den 11 april 2024

Klicka här för större bild...

VA-enheten kommer att utföra underhållsarbeten på Hospitalsgatans VA-ledningsnät med start vecka 16, arbetet kommer pågå under cirka 7 veckor.

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet på platsen.

Vattenleverans under arbetet

Under ledningsarbetet kommer vattenleverans att ske i befintliga vattenledningar.

Det kommer att bli vissa kortare avbrott vid inkopplingar av vattenledningar. Information om detta kommer att läggas i brevlåda.

Detta gäller vid alla vattenavstängningar

  • Lämna inga kranar öppna då vi släpper på vattnet utan förvarning.
  • När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat. Låt vattnet rinna tills missfärgningen försvinner. Undvik att tvätta vittvätt direkt efter avbrott.
  • De tider vi lämnar är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.


Ansvarig för arbetet: VA-enheten Söderköpings kommun
Telefon till kundtjänst: 020-233022, VA-jour: 070–558 97 95
Entreprenör: SM Entreprenad, Fredrik Andersson, 070-689 31 02
Söderköpings kommun: Stefan Eidborn, 0121-18610