Vuxenutbildning Nyströmska skolan

SFI

Svenska för invandrare SFI

På Svenska för invandrare (SFI) kan du som nyanländ lära dig grunderna i det svenska språket och få information om det svenska samhället. Du får lära dig tala, läsa och skriva på svenska och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet.

Du har rätt att läsa SFI om du är minst 16 år, har uppehållstillstånd i Sverige och är folkbokförd i Söderköpings kommun. EU/ESS-medborgare med uppehållsrätt (för arbete eller studier) har också rätt att läsa SFI.

SFI har fyra kurser; A, B, C och D. När du har fått godkänt på en kurs får du betyg. Kurstiden är mycket varierande beroende på tidigare utbildning och hur lätt du har att lära dig.

SFI-undervisningen är 15 timmar i veckan. 8.15-11.45. Studierna kan kombineras med exempelvis jobb eller praktik. SFI har löpande intag i mån av plats i grupperna. All undervisning är gratis, men du som studerar SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN.

Läs mer om din rätt till utbildningen här:

Utbildning i svenska för invandrare på skolverket.se

 

Svenska som andra språk grundläggande

När du uppnått en godkänd nivå på SFI har du möjlighet att läsa Svenska som andraspråk grundläggande, vilket motsvarar grundskolenivå år 7 – 9.

Utbildningen består av fyra delkurser och omfattar totalt 40 veckor på heltid, 40 timmar per vecka, varav 15 timmar lärrarledda i skolan och 25 timmar hemstudier. Du kan påbörja utbildningen vecka 2, 12, 34 eller 44. Veckorna 23-33 är det studieuppehåll. Studierna kan finansieras genom CSN.

Läroplan, kursplaner och betygskriterier hittar du på skolverkets hemsida

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande

Ansökan

Om du har frågor om utbildningen så är du välkommen att prata med någon av SFI-lärarna 0121-184 69 eller studie- och yrkesvägledaren 0121-184 31.