Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Bergön nominerat till Sveriges arkitekters Planpris

Bergön nominerat till Sveriges arkitekters Planpris

Projektet Bergön är nominerat till Sveriges arkitekters Planpris för 2023. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Publicerad den 05 mars 2024

Bilden visar en idéskiss för Bergön. Montage: Helen & Hard.

Bergön ligger i Söderköpings kommun och är en före detta militäranläggning. På ön finns vägar, ledningar och bunkrar som militären har byggt upp. Kommunen har tillsammans med fastighetsägaren påbörjat ett detaljplanearbete för att få möjlighet att utveckla ön och ge den nytt liv. Utvecklingen kan tillgängliggöra skärgårdslandskapet i ett område av riksintresse, ge plats för till exempel ett Naturum, visa på dess militärhistoria och en eventuell framtida nationalpark.

- Om det är någonstans det är möjligt att utveckla skärgården som en destination så är det på Bergön, säger Lina Gregersdotter, stadsarkitekt, som får medhåll från planarkitekt Veronica Nuija och tidigare kommunekologen John Ringström. Vi är därför extra glada att projektet har uppmärksammats och nominerats till Sveriges arkitekters Planspris för 2023.

I projektet har projektidén varit i fokus och de formella delarna har sedan hanterats utifrån projektidén, vilket är ett omvänt arbetssätt mot hur man oftast arbetar med detaljplaner. Projektet har haft stort fokus på att utreda grundfrågeställningarna tidigt, vilket har varit positivt från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Östergötland har prövat förslaget som lämnades in av kommunen 2021 mot miljöbalkens strandskyddsregler och riksintressen. De konstaterar ”att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen.” Länsstyrelsen anser att det finns särskilda skäl för att genomföra delarna som gäller service till turism och rörligt friluftsliv, däremot inte när det gäller att tillåta bostäder i den omfattning som har föreslagits i projektet. Utifrån det har Länsstyrelsen inte kunnat lämna ett positivt planeringsbesked som helhet utan fastighetsägaren och Söderköpings kommun arbetar vidare med detaljplanen för Bergön. Den uppdaterade planen förväntas vara ute på plansamråd under 2024.

- Genom att utveckla Östgötaskärgården utvecklas även hela regionens attraktionskraft. Jag är mycket stolt över personal, konsulter och medborgare som i det här fallet sätter Söderköping på kartan, säger Anwar Samuelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den 9 april delas priser ut till Sveriges bästa arkitektur 2023.

Mer information

Kontaktpersoner

Anwar Samuelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
0121-132 91

Lina Gregersdotter, stadsarkitekt
0121-186 14

Linda Wahlman, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen
0121-183 50