Demokrati och inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Kommunens råd / Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet leds av politiska representanter från både majoritet och opposition. I rådet ingår även representanter från allmänhet och föreningar. Råden sammanträder cirka 4-5 gånger per år och samtliga rådsmedlemmar får ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode.