Demokrati och inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Kommunens råd

Kommunens råd

Söderköpings kommunfullmäktige beslöt den 25 september 2019 att inrätta tre råd:

  • Näringlivsråd
  • Pensionärsråd
  • Tillgänglighetsråd

Dessa ersätter samtliga råd som funnits tidigare.

Råden leds av förtroendevalda, men förutom politiska representanter från både majoritet och opposition, ska även allmänhet och föreningsmedlemmar ingå. Råden kommer att sammanträda 4-5 gg/år och samtliga rådsmedlemmar kommer att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode.

Kommunfullmäktige i Söderköpings kommun beslutade 27 januari 2021 att inrätta ett ungdomsråd.

Rådets syftet är att vara en länk mellan ungdomar och kommunen. Ungdomsrådet ska bestå av en ledamot per parti och andra intresserade ungdomar, högst 20 stycken. Samtliga ska vara skrivna i Söderköpings kommun. Ungdomsrådet utgörs av högstadie- och gymnasieelever i åldrarna 13 – 19 år. Ungdomsrådet ska ha sammanträde minst två gånger per år.