Demokrati och inflytande

Ungdomsråd

Välkommen på ungdomsråd!

 Den här gången kommer vi prata om hur det fungerar när man går från grundskolan till gymnasiet. Vi vill höra vad du tänker kring det, har du kanske börjat gymnasiet och kan berätta vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras? Eller ska du börja gymnasiet i höst och kan berätta vad du skulle vilja veta? Då är du varmt välkommen!

På mötet kommer du få träffa andra ungdomar, politiker och tjänstemän som också vill påverka framtiden och det som händer i Söderköping.

Frågorna vi kommer prata om är bland annat:

  • Hur kan vi skapa en trygg övergång från årskurs nio till gymnasiet? Hur ska ett bra gymnasium vara?
  • Vilka är de största skillnaderna mellan grundskolan och gymnasiet och hur kan vi överbrygga dessa?
  • Vad borde varje grundskoleelev veta innan den börjar gymnasiet?
  • Kan gymnasiet göra ett bättre mottagande och i så fall hur?

Vi ses tisdag 10 maj 2022, kl. 9-12 på Nyströmska

Går du på Ramunderskolan, Waldorf eller Nyströmska skolan ska du anmäla dig till via skolan. Du som bor i kommunen men går i skola på annan ort anmäler dig till Anders Palmgren, skolchef, via e-post anders.palmgren@soderkoping.se Sista anmälningsdag är onsdag 4 maj 2022.

  • Kommunfullmäktige i Söderköpings kommun beslutade 27 januari 2021 att inrätta ett ungdomsråd.

    I Söderköpings kommun ska det finnas ett ungdomsråd med representanter från kommunen och ungdomar i kommunen. Rådets syftet är att vara en länk mellan ungdomar och kommunen. Ungdomsrådet ska bestå av en ledamot per parti och andra intresserade ungdomar, högst 20 stycken. Samtliga ska vara skrivna i Söderköpings kommun. Ungdomsrådet utgörs av högstadie- och gymnasieelever i åldrarna 13 – 19 år. Ungdomsrådet ska ha sammanträde minst två gånger per år.

Mötesanteckningar