VA-jour

VA-jour

Telefon: 0705-58 97 95 (ej sms)

Akuta ärenden utanför kontorstid

Om du behöver anmäla ett akut ärende utanför kontorstid, mellan kl. 16-7, kan du ringa till SOS Alarm, telefon 0121-203 90.