Nyheter

Hem / Nyheter / 1 mars, Fredagsfrukost - Tema: försörjningsberedskap i näringsliv, region och kommun

Om krisen kommer! - näringslivets & offentlighetens ansvar och roller

Publicerad den 15 februari 2024
Bild på bra basmatvaror vid krisberedskap, t.ex. ris, pasta och konserver

- En robust försörjningsberedskap utgör en av grundpelarna i ett motståndskraftigt civilt försvar. Utifrån det rådande omvärldsläget med krig i Europa och med erfarenheterna från pandemin i färskt minne är det angeläget att hitta snabbspår som säkerställer ett högt tempo parallellt med den långsiktiga uppbyggnaden av försörjningsberedskapen, skriver civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M)

I uppbygganden av det civila försvaret har både näringslivet och vi som privatpersoner en viktig roll att spela. Vilka är det och hur kan du agera? Kom och lyssna och ställ dina frågor.

Vid detta tillfälle kan du bland annat få svar på frågorna:

  • Vad kan och förväntas näringslivet göra och bidra med? 
  • Vilka skyldigheter har näringslivet och du som privatperson?
  • Vilket arbete görs regionalt och inom kommunen?

Sedan 2014 och framåt har Sverige, dess länsstyrelser och kommuner arbetat med att inrätta Totalförsvaret igen. Sedan 2022 har det arbetet likväl som annan upprustning intensifierats.

Kom och lyssna och ställ frågor till gästerna för dagen:
Elina Jonsson, Beredskapssamordnare Länsstyrelsen Östergötland;
Desirée Blichfeldt, Säkerhetssamordnare Söderköpings kommun samt
Jonas Fredriksson, Kanslichef kommunledningskontoret Söderköpings kommun

Alla företagare, tjänstepersoner och politiker som är intresserarde  är välkomna!
Antalet platser är dock begränsade. Anmäl dig till naringsliv@soderkoping.se 

Datum: 1 mars 
Tid: 08.00 – 09.30
Plats: Stinsen, Salongen plan 2

Anmäl dig via denna länk