Nyheter

Hem / Nyheter / Att förebygga avfall – det bästa avfallet är det som inte uppstår

Att förebygga avfall – det bästa avfallet är det som inte uppstår

Publicerad den 27 april 2021

Reparationer och återbruk av produkter är ett sätt att förebygga avfall och minska vår klimatpåverkan genom att skapa cirkulära flöden i samhället. I projektet ”Avfallsförebyggande i tillsynen" har Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med kommuner i länet arbetat för att öka kunskapen om avfallsförebyggande. Målet är att frågan ska bli en naturlig del i tillsynen kopplad till livsmedel samt miljö-och hälsoskydd.

Projektet har bland annat tagit fram en checklista med tillhörande inspirationsmaterial som syftar till att lyfta fram avfallsförebyggande arbete hos olika verksamheter. Under 2020 genomförde fem kommuner i Östergötland tillsynsbesök med hjälp av det framtagna materialet. Samtliga kommuner anser att de har fått förbättrade kunskaper om avfallsförebyggande med hjälp av materialet.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.