Nyheter

Hem / Nyheter / Regional samverkansövning

Regional samverkansövning

Publicerad den 27 oktober 2023

- Övningen, som hette Östen, var en samverkansövning där alla aktörerna simulerade en cyberattack. I scenariot testade vi både ordinarie och alternativa larmkedjor och kommunikationsvägar vid kris. Under tre övningstillfällen fick vi möjlighet att öva kommunens egna krisledningsarbete, men även regional samverkan under ledning av Länsstyrelsen Östergötland, berättar Jonas Fredriksson, säkerhetschef på Söderköpings kommun.

Övningsscenario: Cyberattack

Övningens scenario var en cyberattack. Attacken innebar kraftig påverkan på tillgången till kommunikation i form av telefoni och internet, brist på drivmedel och el samt problem med betalningsflöden. Lägesbilden bedömdes kontinuerligt och olika åtgärder planerades inom kommunen, men också tillsammans med de aktörer som var delaktiga i övningen. Övningen innebar också planering för för gemensamma prioriteringar och kommunikationsinsatser inom länet.

- När vi övar stärker vi kommunens förmåga att samverka med andra kommuner och samhällsviktiga aktörer i länet vid större samhällsstörningar. Vi har både egna krisövningar inom kommunen och regionala samverkansövningar i länet. Målet med olika krisövningar är att alla deltagare ska känna sig tryggare med sina roller vid händelse av kris, säger Jonas.