Nyheter

Hem / Nyheter / Renovering av murarna i Storån

Renovering av murarna i Storån

Publicerad den 22 oktober 2021

Från vecka 43 2021 kommer vi att börja renovera murarna utmed Storån. Sträckan som kommer att åtgärdas är mellan Rådhusbron och Kyrkspången. Vi kommer att renovera muren på båda sidor om ån, och detta kommer att påverka tillgängligheten under några veckor när arbetet pågår.

Varför ska murarna renoveras?

Åmurarna är en del av Söderköpings historia från en tid då staden var en lokal handelsplats och viktig hamnstad. Tyvärr har murarna påverkats under årens lopp. Det har till exempel uppstått slukhål efter att tjälen släppt och rötter har växt ut och flyttat på en del stenar. Att hålla åmurarna i bra skick är viktigt för att de inte ska rasa och påverka omgivningen, som exempelvis åpromenaden, träd eller till och med byggnader. Under renoveringen kommer vi att lyfta upp stenarna, och vid behov numrera dem. Sedan förstärker vi med stenkross och i vissa fall används även så kallat geonät för att stabilisera. Därefter lyfter vi tillbaka stenarna i den ordning de lyftes upp i. Lite som ett stort pussel.

Avspärrningar

Under tiden arbetet pågår kommer vi att behöva spärra av olika områden för allas säkerhet.

  • Följ skyltning och respektera avspärrningar på platsen.
  • Gå inte in i maskinernas arbetsområde.

Tack för att du visar hänsyn!