Nyheter

Hem / Nyheter / Samråd för nya avfallsföreskrifter

Inbjudan till samråd för Söderköping kommuns avfallsföreskrifter

Publicerad den 19 september 2023

 

Under tiden 2023-09-18 till 2023-10-16 finns förslaget till avfallsföreskrifter på olika sätt tillgängligt för att du som invånare ska kunna komma med synpunkter.

Förslag till nya avfallsföreskrifter för Söderköping

Söderköpings kommun har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Tillsammans med avfallsplanen utgör detta kommunens renhållningsordning. Varje kommun ska i enlighet med miljöbalkens 15 kap 41 § ha en renhållningsordning som beskriver hur avfallshanteringen ska gå till.

Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering, hämtningsställen med mera. Den 29 augusti har Söderköpings kommuns servicenämnd beslutat att föreskrifterna ska ställas ut för att inhämta synpunkter från de som kan vara berörda.

Lagstiftningen har förändrats

Bakgrunden till förändringen av föreskrifterna är att lagstiftningen i miljöbalken och avfallsförordningen har ändrats sedan nuvarande föreskrifter togs fram.

Förutom ändring av begrepp och föreskrifternas utseende införs också andra regler gällande insamling av förpackningar och matavfall.

Här kan du läsa föreskrifterna

Handlingarna finns också att läsa på biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19 och i kommunhuset, Storängsallén 20.

Så lämnar du synpunkter, senast 2023-10-16

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen via e-post till servicenamnden@soderkoping.se och vara oss tillhanda senast den 2023-10-16.

Under tiden finns förslaget till avfallsföreskrifter tillgängliga på Söderköpings kommuns hemsida.

Kontaktperson

Theres Stark, VA och Renhållningschef
Direkt: 0121-187 88
theres.stark@soderkoping.se