Nyheter

Hem / Nyheter / Söderköpings kommun får kritik av JO för att i mars 2018 ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Söderköpings kommun får kritik av JO för att i mars 2018 ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Publicerad den 14 januari 2020

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Söderköpings kommun för att vid ett samtal med en medarbetare brutit mot repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen.

En medarbetare inom hemtjänsten i Söderköpings kommun framförde i ett inlägg på sociala medier kritik mot förhållandena på sin arbetsplats. Med anledning av inlägget kallades medarbetaren till ett möte med arbetsledningen för ett samtal då en kollega till medarbetaren känt sig direkt utpekad och tagit illa vid sig av inlägget. Syftet med mötet var att samtala om den kränkningsanmälan som inkommit från kollegan. Vid mötet behandlades dock även att uttalanden på sociala medier kan komma att påverka potentiella arbetstagares bild av kommunen.

JO skriver i sitt beslut att ”Jag vill framhålla att en arbetsgivare naturligtvis får samtala med en anställd om hans eller hennes kritik mot arbetsgivaren. Det står också arbetsgivaren fritt att bemöta den anställdes kritik och ge sin syn på saken. Försiktighet från arbetsgivarens sida är dock påkallad vid ett sådant samtal då arbetsgivaren inte på något vis får angripa det förhållandet att en anställd har använt sig av sin yttrandefrihet. Ett sådant agerande från arbetsgivarens sida skulle utgöra en otillåten repressalieåtgärd.”

JO konstaterar att arbetsledningen vid mötet agerade på ett sätt som står i strid med repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen. JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar Söderköpings kommun för sin hantering av medarbetaren.

”Ett av Söderköpings kommuns långsiktiga mål är att säkerställa ett lyhört, öppet och transparant arbetssätt på alla nivåer. Söderköpings kommun tar därför JO:s kritik på största allvar och kommer genom riktade utbildningsinsatser säkerställa att chefer och annan berörd personal får kunskap om yttrandefrihetsgrundlagen och om innebörden av repressalieförbudet för att förebygga att något likande inte inträffar igen” säger Bengt Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta

Repressalieförbudet innebär att den som använder sin yttrande- och tryckfrihet inte får utsättas för andra sanktioner från det allmännas sida än sådana som uttryckligen är angivna i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen.

Kontakt

Bengt Svensson
Kommunstyrelsens ordförande
bengt.svensson@soderkoping.se