Nyheter

Hem / Nyheter / Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta istället din bil i en biltvätt eller gör-det-själv tvätthall. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till reningsverk.

Publicerad den 01 oktober 2022

Nu när hösten närmar sig är det lockande att tvätta bilen hemma. Därför vill vi påminna om att när du tvättar bilen på gatan, gården eller p-platsen hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Vad säger lagen?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. Av dem framgår att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika att skada miljön och naturen om det finns miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan där det finns risk för påverkan på vattendrag är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.

Strängare krav ibland

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom 100 meter bred strandzon i anslutning till Strodammen och Frisksjön. Inom vattenskyddsområde gäller nästan alltid ett direkt förbud mot att tvätta bilen på gatan.

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter

När du tvättar din bil i en automatisk biltvätt ska du kunna lita på att endast miljöanpassade tvättkemikalier används och att tvättvattnet renas tillräckligt innan det släpps ut till spillvattennätet. De flesta gör-det-själv-tvättar har idag tvättkemikalier som ingår i tvätten som också uppfyller miljökriterier.

Normalt får man inte använda medhavda tvättkemikalier varken till automatiska tvättar eller gör-det-själv-tvättar eftersom de kan påverka reningsanläggningen så att reningen inte fungerar som det är tänkt.I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider.

Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade bilschampon och avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.