Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Besked från Länsstyrelsen gällande Bergön

Besked från Länsstyrelsen gällande Bergön

Publicerad den 15 januari 2021

Idag har Länsstyrelsen Östergötland lämnat ett negativt besked på det planeringsbesked som Söderköpings kommun lämnat in gällande Bergön.

Länsstyrelsen har prövat kommunens förslag mot miljöbalkens strandskyddsregler och riksintressen och har beslutat att de tycker att förslaget om utveckling av Bergön inte är förenligt med strandskyddslagstiftningen.

Länsstyrelsen konstaterar ”att projektet innehåller delar som både stärker och inkräktar på berörda riksintressen. Sammantaget bedöms den tilltänkta planen vara möjlig att genomföra utifrån det perspektivet. För att motivera byggande inom strandskyddat område måste det dock finnas särskilda skäl. Här anser Länsstyrelsen att det finns särskilda skäl för att genomföra de delar av projektet som gäller service till turism och rörligt friluftsliv, men däremot inte när det gäller att tillåta bostäder i den omfattning som har föreslagits i projektet. Därför har Länsstyrelsen inte kunnat lämna positivt planeringsbesked till Söderköpings kommun.”

- Vi har fått beskedet idag och behöver gå igenom det ordentligt för att ta ställning till hur vi går vidare i frågan, säger Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Vi kan välja att överklaga hos regeringen, omarbeta förslaget eller lägga ner ärendet helt. Just nu kan jag inte svara på vilken väg vi kommer att gå utan vi får återkomma i frågan, avslutar Börje.

Söderköpings kommun har en återkommande dialog med länsstyrelsen, närmast ett länssamråd i början av februari där den här frågan och andra aktuella frågor kommer att diskuteras.
Kommunens beslut gällande hur de ska gå vidare beräknas vara klart senast 5 februari.

 

Kontaktpersoner:

Börje Natanaelsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 0121-187 76
Lina Gregersdotter, stadsarkitekt, 0121-196 14

 

All information om detaljplanen finns på https://www.soderkoping.se/bergon