Pressmeddelanden

Hem / Press / Pressmeddelanden / Samlat åtgärdspaket presenteras för Söderköpings kommun

Samlat åtgärdspaket presenteras för Söderköpings kommun

Sedan Söderköpings kommun tog beslutet om varsel har arbetet med att ta fram en ny organisation och alternativ till uppsägningar pågått. Nu finns förslag på ett samlat åtgärdspaket för hur kommunen ska få en ekonomi i balans.

Publicerad den 11 april 2024


Majoriteten presenterade idag ett samlat åtgärdspaket för att kommunen ska få en ekonomi i balans. Det är ett omfattande åtgärdspaket med många delar. Många av kommunens verksamheter kommer att bli påverkade. Det samlade åtgärdspaketet skulle ge en besparing på 26,8 miljoner kronor.

Det samlade åtgärdspaketet innehåller organisationsförändringar både politiskt och på tjänstemannasidan.

- Jag ser flera fördelar med den nya organisationen, säger Maria Fredriksson, kommundirektör. Förslagen innehåller bland annat en ny enhet; Sevicecenter med ett samlat uppdrag för att hantera kommunikation med medborgare, näringsliv och besökare i kommunen. Servicecentret kommer också ta över vissa administrativa arbetsuppgifter från förvaltningarna som telefoni, registratur, mail, posthantering och viss handläggning. Servicecentret ska också ansvara för e-tjänster, bibliotek, kultur, fritid, näringsliv och turism. Syftet är bland annat att förbättra svarstider på mail och telefon men också att effektivisera och anpassa dessa verksamheter.

Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande ser också fördelar med den nya organisationen.-  I det samlade åtgärdspaketet finns förslag på effektiviseringar och anpassningar med både bredd och djup, berättar Martin. Det handlar till del om färre medarbetare men också om nya arbetssätt och ökad samverkan med andra kommuner för att förbättra ekonomin.

Den politiska majoriteten står bakom förslaget. De olika nämnderna i kommunens ska nu ta förslagen till beslut. När beslutet är taget om det samlade åtgärdspaketet är nästa steg att se vilka medarbetare som tyvärr kommer att behöva varslas. Idag finns inte information om hur många som slutligen kommer att varslas.

Kontaktpersoner

Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande
0121-187 40

Maria Fredriksson, kommundirektör
0121-181 01