Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Behöver du vägledning för att hitta en bra lösning på din uppvärmning, hitta rätt elavtal eller få råd om hur du kan hushålla med energi för ett hållbart samhälle? Det finns mycket att tänka på när man bor i villa, men även om du har lägenhet eller en företagslokal.

Rådgivningen är opartisk och kostar ingenting. Den vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer. Du kan till exempel fråga om:

 • höga energikostnader.
 • ändring eller byte av värmesystem.
 • solenergi och solvärme.
 • förbättring av fönster och isolering.
 • välja belysning för minskad förbrukning.
 • elbilar.

Vi kommer gärna ut till exempelvis föreningar, studiecirklar, arbetsplatser och bostadsföreningar för att ge tips om du kan spara energi.

 • Från 3 juli 2023 är det möjligt att söka bidrag från Länsstyrelsen för att energieffektivisera ditt småhus. Bidraget riktar sig främst till hus som är eluppvärmda. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader, men inte för arbetskostnader.

  Rådfråga gärna vår energi- och klimatrådgivare om tips för att förbättra ditt värmesystem.

  Mer information om bidraget

  Bidrag för energieffektivsering i småhus - Länsstyrelsen Östergötland

 • Det finns mycket du kan göra själv för att påverka din egen elräkning, och du kan börja redan idag. Husguiden vänder sig till dig som bor i villa, parhus, radhus eller äger en sommarstuga och vill minska energianvändningen i ditt hus.

  Husguiden, för dig som vill energieffektivisera ditt hus - Energimyndigheten

 • För att ha en effektiv och energibesparande uppvärmning finns en del saker du kan tänka på. Här är några tips:

  Rätt innetemperatur

  Om du sänker värmen inne med 1°C minskar du energiförbrukningen för uppvärmning med fem procent. Rätt temperatur är ca 20°C inomhus. Om systemet tillåter kan du använda så kallad nattsänkning, men inte mer än max 2-3°C. Sänk gärna temperaturen när du reser bort.

  Vädra rätt

  Vidöppet fönster och eventuellt korsdrag under en kort tid är effektivare än att ha fönstret lite på glänt under lång tid.

  Flytta möbler från element

  Ha inte möbler framför dina element. Möblerna hindrar värmen från att sprida sig i rummet och det går åt mer energi än nödvändigt.

  Byta uppvärmning

  Innan du byter uppvärmningssystem i huset, börja med att energieffektivisera byggnaden. Kan du tilläggsisolera vinden, byta fönster, montera in en isolerglasskiva eller kanske isolera huset om panelen ändå ska bytas?

  Rådgör gärna med vår energi- och klimatrådgivare vilket system som är bäst för ditt hus om du planerar att byta system för uppvärmning.

 • Solel och solvärme

  Solen är en förnybar energikälla som kan användas för att producera el och värme.

  Solel

  I en normal villa kan cirka 40 procent av den producerade solelen, som du får av dina solceller, användas direkt av hushållet. Den största ekonomiska besparingen är att direkt använda elen eftersom det minskar behovet av att köpa el. Som exempel blir en solanläggning med effekten 1 kW cirka sju kvadratmeter stor och kan ge 900-1000 kWh per år.

  Om det finns möjlighet där du bor kan den el du inte använder matas ut i elnätet och säljas.

  Mer information

  Producera din egen el med solceller - pdf från Energimyndigheten

  Solelportalen - Energimyndigheten

  Du kan även kontakta vår energi-och klimatrådgivare om ni vill lära er mer om solceller.

  Solvärme

  Solfångare omvandlar solens strålar till värme. Värmen tas upp av en cirkulerande vätska, som sedan används för att värma vatten som lagras med fördel i en ackumulatortank. Solfångare kan täcka ett hushålls behov av tappvarmvatten under perioden april till oktober. För uppvärmning och tappvarmvatten året runt behöver solfångarna kombineras med en annan värmekälla, till exempel en pelletspanna. Att kombinera solfångare med ved- eller pelletspanna är extra fördelaktigt eftersom pannan har låg verkningsgrad på sommaren, då solfångarna producerar som mest värme. En solfångaranläggning för ett hushåll kräver en yta på 10-15 m².

  Mer information

  Solvärme och solkyla - energimyndigheten.se

 • Du kan med små och enkla åtgärder spara energi i ditt hem. Ofta handlar det om många mindre förändringar och inte en stor som gör jobbet. Här hittar du några allmänna tips:

  • Kolla över ditt elavtal via elpriskollen.se.
  • Hitta energitjuvar genom att ta reda på vad som drar el. Du kan exempelvis mäta med energimätare.
  • Energieffektivisera uppvärmningen av ditt hus. Behövs inte det kan du istället sänka inomhustemperaturen. Varje grad minskar uppvärmningskostnaden med cirka 5 procent.
  • Var sparsam med användning av varmvatten.
  • Köper du ny elektronisk utrustning som till exempel kyl, frys, spis och tv, titta på energimärkningen för att ett bra alternativ. 

  Det finns många möjligheter att minska energianvändningen i hemmet, så börja fundera på när och hur du använder el för att se vad just du kan förändra och göra annorlunda.

  Vill du ha mer information eller hjälp med att hitta andra lösningar som sparar energi kan du kontakta vår energi- och klimatrådgivare.

   

 • Utöver vår energi- och klimatrådgivare kan du få information genom Energikontoret Östergötland. De ordnar ibland aktiviteter, föreläsningar och seminarium med olika teman.

  Energikontoret Östergötlands webbplats

  Aktivitetskalender - Energikontoret Östergötland