Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan

Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan

När du ska bygga nytt, ändra eller riva något behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Olika tillstånd behövs beroende på vad du ska göra. Här kan du läsa om hur du går tillväga beroende på vilken typ av åtgärd du vill genomföra samt hitta information kring vad en ansökan eller anmälan behöver innehålla.

En stapel med byggritningar på ett skrivbord

Frågor och svar hos Boverket - snabb och enkel hjälp

Det är många frågor kring bygglov och saker som du behöver tänka på innan du kan gå vidare. Boverket har därför samlat ett antal olika frågor och svar på sin hemsida - kanske kan du hitta svar på din fråga där och slipper sitta i telefonkö? Frågor och svar - Boverket

Sök bygglov

Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad. När behövs bygglov?

Sök marklov

Du behöver marklov om du ska ändra markhöjden inom detaljplanelagt område. Marklov

Sök rivningslov

Du behöver rivningslov om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett detaljplanerat område. Rivningslov

Anmälan och attefall

Du ska göra en anmälan när du exempelvis vill installera eller ändra en eldstad. Beroende på vad du ska göra kan du även behöva ansöka om bygglov.

Förhandsbesked

Du behöver förhandsbesked om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, på fastighet som inte tidigare är bebyggd. Förhandsbesked

Strandskyddsdispens

Du behöver strandskyddsdispens om du ska utföra åtgärder inom strandskyddat område. Strandskydd

Beställ nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar aktuella förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Vid ansökan om bygglov behöver du en situationsplan (tomtkarta) som ofta baseras på nybyggnadskartor. Kart- och mättjänster