Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Hitta ny bostad / Kommunägda tomter för småhus

Kommunägda tomter för småhus

Söderköpings kommun erbjuder i första hand de småhustomter som ska säljas via kommunens tomtkö. I nuläget finns dock inga pågående detaljplaner för framtagande av nya småhustomter på kommunägd mark. Den 1 januari 2024 kommer tomtkön att avvecklas och därefter kommer småhustomterna att förmedlas via fastighetsmäklare. De tomter som redan varit ute för tilldelning via tomtkön men inte sålts förmedlas via fastighetsmäklare. 

Vitt hus och lummigt grönskande träd i bakgrunden.

Skördevägen 15 - Tomt till salu - Hemnet