Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Vatten & Avlopp / Dricksvatten / Registrera din vattenbrunn

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera dricksvatten- och energibrunnar inom ett område.

Fördelar med att finnas i brunnsarkivet

Det finns flera fördelar med att registrera din brunn i brunnsarkivet och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet.

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när vi handlägger ansökningar om enskilt avlopp, tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller vid andra förändringar som kan påverka din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om exempelvis en miljöolycka inträffar i området.
  • Du bidrar till att kommunen får större kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden. Informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrera din brunn via formulär på SGU:s hemsida

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGUs webbsida. Formuläret går även att använda i en smartphone eller surfplatta med GPS. Då kan din enhet positionera brunnen med hjälp av GPS:en.
Klicka här för att registrera din brunn.

Är din brunn redan registrerad?

Brunnsborrare kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGUs kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda e-formuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGUs hemsida.