Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Vatten & Avlopp / Dricksvatten / Livsmedelsverksamhet med egen vattenbrunn

Livsmedelsverksamhet med egen vattenbrunn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen att dricksvattnet håller en god kvalitet. Allt vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel räknas som dricksvatten. Även vatten som används för vissa andra ändamål på företag som producerar livsmedel är dricksvatten.

När behöver du registrera din dricksvattenanläggning?

För dricksvatten som används i en livsmedelsverksamhet och som inte är från det kommunala nätet gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Föreskrifterna ställer krav på bland annat provtagning och egenkontroll.

  • Du behöver registrera din dricksvattenanläggning om den:
  • Försörjer fler än 50 personer och/eller levererar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn från er anläggning.
  • Levererar dricksvatten till kommersiell verksamhet (oavsett storlek). Till exempel caféer, restauranger, livsmedelsindustrier, vandrarhem, konferensanläggningar, bygdegårdar och klubblokaler.
  • Levererar dricksvatten till offentliga verksamheter (oavsett storlek). Till exempel särskilt boende, äldreboende, förskolor, servicehus, kyrkor, församlingshem.
  • Levererar dricksvatten till semesterboenden (rum, stuga eller liknande) om verksamheten är avsedd för fler än 8 gäster.
  • Levererar dricksvatten till fler än två bostäder som hyrs ut permanent av er.

Om du ska registrera en dricksvattenanläggning hittar du blanketten här nedanför.

Avgifter

För att handlägga din anmälan om registrering tar vi ut en timavgift. Varje år tar vi även ut årlig kontrollavgift för din dricksvattenanläggning. Riskklassningen av din dricksvattenanläggning avgör hur mycket du ska betala.

Kvalitetskrav

Dricksvatten ska uppfylla vissa kvalitetskrav enligt dricksvattenföreskrifterna. Det gäller bland annat mikrobiologisk och kemisk kvalitet, samt värden som färg, lukt och smak. Mer information om kraven finns i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30).


Enligt föreskriften ska du även ta fram en faroanalys och ett undersökningsprogram, som miljökontoret ska fastställa. I faroanalysen ska du beskriva de risker som finns i dricksvattenproduktionen. I undersökningsprogrammet beskriver du hur och var provtagning ska ske, vilka prover du ska ta och hur ofta. Programmet baseras på faroanalysens uppgifter och de krav som finns i föreskriften.

Egenkontroll

Du som har en verksamhet med eget dricksvatten och som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska ha ett system för egenkontroll. I egenkontrollen ska det bland annat finnas rutiner för provtagning och underhåll men också driftsinstruktioner.