Demokrati och inflytande

Hem / Demokrati & Inflytande / Kommunens råd

Kommunens råd

I Söderköpings finns följande råd:

  • Näringlivsråd
  • Pensionärsråd
  • Tillgänglighetsråd
  • Ungdomsråd

Råden för näringsliv, pensionärer och tillgänglighet leds av förtroendevalda, men förutom politiska representanter från både majoritet och opposition, ska även allmänhet och föreningsmedlemmar ingå. Råden sammanträder cirka 4-5 gånger per år och samtliga rådsmedlemmar får ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode.

Ungdomsrådet består av en ledamot per parti och andra intresserade ungdomar, högst 20 stycken. Ungdomsrådet utgörs av högstadie- och gymnasieelever i åldrarna 13 – 19 år och samtliga ska vara skrivna i Söderköpings kommun. Ungdomsrådet ska ha sammanträde minst två gånger per år och syftet är att vara en länk mellan ungdomar och kommunen.