Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Begravningsombud

Förordnande av begravningsombud sker genom Länsstyrelsen enligt Begravningslagen 10 kap 1 § (1190:1144).

Församlingar i Söderköpings kommun

Söderköping S:t Anna församling samt Östra Ryds församling

Ombudets uppgifter

är enligt 10 kap begravningslagen samt 49 § begravningsförordningen följande: 

  • har rätt att närvara vid, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden när frågor om begravningsverksamheten behandlas

  • kontrollera att man samråder vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av allmän begravningsplats

  • hålla sig informerad om begravningsverksamheten, skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten

  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter hos huvudmannen för begravningsverksamheten

  • föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom

  • se att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande

  • skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Meddelandet skall lämnas i omedelbar anslutning till att Svenska kyrkan lämnat underrättelse om avgiftssatser för begravningsavgift enligt 3 § första stycket förordningen om begravningsavgift. Om förslaget avstyrks skall ombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravningsavgift samt i övrigt rapportera anmärkningar till länsstyrelsen.