Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Styrande dokument

Styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.