Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Fonder, Stiftelser & Stipendier / Stiftelsen Johan Forsemans donation

Stiftelsen Johan Forsemans donation

Kontakter

  • Stiftelsen Johan Forsemans donation

    Jan Siverskog
    Evertsholms gård
    614 92 Söderköping

Förvaltare

Styrelse bestående av 3 personer utsedda av kommunfullmäktige.
Ordförande: Jan Siverskog

Ändamål

Sedan en tiondel av nettoavkastningen lagts till fondkapitalet utdelas återstoden av avkastningen sålunda:

Att ena hälften utgives såsom bidrag till sjuka personer, åldringar och personer som har flera minderåriga barn samt att andra hälften utdelas såsom stipendier till företrädesvis kvinnlig ungdom för utbildning, efter avslutad obligatorisk skolgång, vid lantmanna- och hushållsskolor eller liknande utbildningsanstalter. Dock att avkastningen icke må användas till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Bidrag och stipendier ska utgå endast till behövande personer som är hemmahörande i Söderköpings kommun, med företrädesrätt för dem som är eller har varit bosatta i Drothems församling.

Ansökan

Se Kontakter

Sidan uppdaterad 2016-06-23 Kommentera sidan