Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Kultur

Kultur

eldshow Söderköpings Gästabud

Vad gör kulturkontoret?

Kulturkontoret består av Allmänkultur och Medeltidscentrum. Vi arrangerar aktiviteter och en omfattande programverksamhet för alla åldrar på Stinsen som är vårt stadsbibliotek och den plats där vi har de flesta av våra kulturarrangemang.

I alla våra förskolor och skolor samt till våra äldreboenden genomförs varje år en mängd kulturaktiviteter. Likaså vid storhelger och större publika evenemang.

Kulturkontoret är även ansvarig för kommunens konstinnehav, delar ut kulturpris och –stipendium samt fördelar stöd till olika föreningar som själva arrangerar kulturevenemang.

Medeltidscentrum sysslar främst med kulturarv och medeltid. Kulturarvet berättar för oss hur samhället sett ut genom tiderna och vad som format det till vad det är i dag. Det kan vara föremål och lämningar likaväl som traditioner och idéer.

Medeltidscentrums roll är att på olika sätt sprida kunskap om och väcka intresse för Söderköpings historia, med fokus på dess storhetstid, medeltiden, och att göra vår historia levande och lättillgänglig. 

Kulturkontoret arbetar för en attraktiv stad att bo och utvecklas i, samt ett attraktivt besöksmål.

 • Kulturkontoret är, tillsammans med Kulturskolan, ansvarig för det som kallas Kultur i skolan där alla elever får en årlig kulturupplevelse av något slag samt skolbio. Även förskolorna erbjuds olika kulturupplevelser varje år.

  I samarbete med Vård- och omsorgskontoret arrangerar kulturkontoret flertalet kulturbesök till våra äldre som bor på kommunens service- och äldreboenden.

  Kulturkontoret tillhandahåller en utställningsyta på stadsbiblioteket Stinsen som fylls med lokala utställare, egna produktioner eller andra utanför kommunen.

  Söderköping innehar en fin biosalong på Salong Ramunder. I avtal med företaget Videvox visar Söderköpings bio filmer under året.

  Kulturkontorets uppdrag är att stödja, sprida och möjliggöra för en bredd av kulturuttryck till kommunens invånare. Prioriterade områden för vår verksamhet är barnkultur samt Söderköpings stolta historia.

   

 • Medeltidscentrum är varken en byggnad eller en plats utan ett koncept! Vårt uppdrag är:

  Att sprida kunskap om och väcka intresse för Söderköpings historia, med fokus på dess storhetstid – medeltiden.

  Att göra vår historia levande och lättillgänglig för olika målgrupper, gärna med hjälp av ny teknik.

  Att vara en del i att utveckla Söderköping till ett attraktivt besöksmål och en attraktiv stad att bo i.

  Att verka för att öka faktainsamling och forskning och verka för att kulturmiljöer vårdas och bevaras.

  Kulturarvet berättar för oss hur samhället sett ut genom tiderna och vad som format det till vad det är i dag. Det är sådant vi har valt att spara och det som råkat bli kvar. Det kan vara föremål och lämningar likaväl som traditioner och idéer. Vi som arbetar med kulturarv vill bevara och utveckla, visa och förmedla så att man kan förstå sin historia, ta lärdom av den, inspiraras av den och göra tolkningar i det som görs idag.