Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Landsbygd & Skärgård / Gemensam skärgårdsutveckling i Östergötland

Gemensam skärgårdsutveckling i Östergötland

S:t Anna skärgård

Skärgården är en attraktiv del av kommunen

Skärgården är ett populärt turistmål och friluftsområde, men också en plats där människor lever, bor och verkar. Till skärgården räknas både öar och fastland där natur och kultur är präglat av havet. Målet är att skärgården ska ha en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. Skärgården en prioriterad del inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och norra Småland

Arbetet utgår från ett Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och norra Småland. Här ges en samlad bild över områdets förutsättningar och utmaningar som ligger till grund för framtida planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Programmet kommer att revideras under 2023.
Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030.

Skärgårdsrådet

Kommunen deltar även i skärgårdsrådet som är ett forum för ömsesidig information och samverkan kring skärgårdsfrågor. Här finns företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna i Östergötland och norra Kalmar, Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län samt Region Östergötland och Regionförbundet Kalmar. Skärgårdsrådets arbete utgår från visionen ”en levande skärgård”. Målsättningen är en skärgård med en yrkesverksam och växande åretruntboende befolkning. Till skärgården räknas såväl öar som fastland där natur, kultur och produktionsmönster är präglat av havet.

Transportstöd

Företag som bedriver verksamhet i den östgötska skärgården (på öar utan broförbindelse) kan ansöka om ett särskilt transportstöd som kompensation för ökade kostnader i samband med båttransporter. Ansökan görs enligt särskild blankett senast den 15 november för innevarande kalenderår.

Ansökan Transportstöd.pdf

 

Anna Karlin

Skärgårdsutvecklare

010-103 23 77

anna.karlin@regionostergotland.se