Nyheter

Hem / Nyheter / Dags att mäta radon - nu är bästa tiden

Dags att mäta radon - nu är bästa tiden

Publicerad den 15 september 2022

 

Nu börjar säsongen för att mäta radon i inomhusluften. Bästa tiden att mäta radon är från 1 oktober till 30 april. Under de här månaderna värmer vi normalt upp våra fastigheter och har stängda  fönster, och det är då man ofta kan få höga radonhalter.

Hur mäter jag?

Att mäta är enkelt. Du beställer hem radondosor inför din mätning, använd ett SWEDAC ackrediterat labratorium.

Placera dina dosor efter instruktionerna och rekommendationen är att man mäter under minst två månader för att få tillförlitliga resultat, en så kallad långtidsmätning.

Fakta om radon

Radon är en gas som är luktfri, osynlig och färglös. Radon finns naturligt i mark, luft och vatten men kan även finnas i äldre byggmaterial (blåbetong). Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Hälsorisker med radon

Långvarig exponering av förhöjda radonhalter ökar risken att drabbas av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige och är näst efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Därför är det viktigt att mäta radonhalten regelbundet och vid behov vidta åtgärder. Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3. 

Mer information om radon finns här...