Bostad och Miljö

Invasiva främmande växter

Invasiva växter är främmande växtsorter som påverkar våra ekosystem och hotar den biologiska mångfalden. Tillsammans har vi ansvar för att minska spridning genom att hantera dessa växter på rätt sätt.

En invasiv växt är en främmande växtart som tagit sig in i landet och som sen på egen hand har spridit sig i naturen. De kan orsaka stor skada i det svenska ekosystemet genom att slå ut och ta över växtplatser. Exempel på invasiva arter är lupin, jätteloka, jättebalsamin och parkslide.

Se Naturvårdsverkets film där du får veta mer om vad en invasiv art är: