Bostad och Miljö

Utomhusmiljö

Miljökontoret arbetar för att alla i vår kommun ska leva i en frisk och hälsosam miljö både inomhus och utomhus. Att värna om miljön är ett villkor för långsiktig överlevnad. Det är viktigt att du tänker på hur du påverkar miljön.

 • Det är inte ovanligt att se vilda, till synes övergivna djurungar ensamma i naturen. På våren och sommaren handlar det vanligtvis om älgkalvar, rådjurskid, harungar och fågelungar. Undvik att störa djuren, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.

  Korta råd om djurungar

  • Låt djurungar vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne.
  • Om barnen kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.
  • Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten.
  • Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå.
  • Du kan kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv. 

  Naurvårdsverkets hemsida om övergivna djurungar

 • När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar.

  Kom ihåg att i jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Det innebär att även deras bon och ägg är fredade. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

  Nedan finns några länkar med tips för att minska problemen med några av våra vanliga djur.

  Länsstyrelsens hemsida: Problem med vilda djur?

  Naturvårdsverkets hemsida: Råd om vilda djur

 • Att tänka på om du ska skaffa höns

  Grannarna

  • Tala med dina närmsta grannar i god tid om dina planer på att hålla höns och var lyhörd för deras inställning och önskemål.
  • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

  Antalet hönor

  • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor för att räknas som sällskap. Vid fler krävs tillstånd enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.
  • Hönshållningen bör inte omfatta tupp eftersom det medför stor risk för ljudstörningar hos kringboende.

  Hälsorisker och miljö

  • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
  • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
  • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
  • Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Du bör överväga möjligheten att själv ta hand om avfallet genom kompostering i en isolerad kompost.
  • Ur smittskyddssynpunkt, främst gällande salmonella, bör hönsen inte vara lösa på fastigheten utan ska vistas i sina utrymmen, det vill säga hönshus och hönsgård.
  • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på den för tillfället förekommande smittorisken.

  Djurskydd

  • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen gällande exempelvis hönshusets inredning och renhållning.
 • Om du upplever det störande med måsskrik eller när fåglar häckar precis intill huset där du bor ska du först kontakta fastighetsägaren. Du kan själv begränsa antalet fåglar genom att

  • inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten
  • hålla rent runt avfallstunnor och eventuella komposter.

  Fågelmatning

  Vill du mata småfåglar bör det ske till exempel i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

  Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön, exempelvis genom att maten lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåglar som matas så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.

 • Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

  Störs du av katter som springer på din tomt?

  Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt.

  Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

  Hemlösa katter

  Om du tror att en katt är hemlös kan du kontakta en av alla ideella föreningar som jobbar med att ta hand om samt omplacera hemlösa katter.

 • Visst är det trevligt att plocka fram slang, hink och tvättmedel för att göra sin bil fin, men se till så att föroreningar inte hamnar i våra vattendrag.

  I första hand är det bästa alternativet att välja automattvättar och gör-det-själv-hallar där tvättvattnet renas vid anläggningen. Även om vissa mindre anläggningar fortfarande har enklare rening så har de flesta av dagens automattvättar avancerade reningsverk. Det allra bästa är förstås om du kan välja en miljömärkt biltvätt.

  Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om du behöver använda bilvårdsmedel så välj miljöanpassade alternativ. Tänk på att den tid som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen innan avsköljning ofta är något längre än för de traditionella produkterna.

  Tvättkemikalieer påverkar sjöar och vattendrag

  I bilschampon och avfettningsmedel finns ämnen som skadar djur- och växtlivet i vattendrag och sjöar. Det smutsiga tvättvattnet innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som använts, bland annat asfaltsrester, däckrester, olja och metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Vid biltvätt på garageuppfarten eller på gatan leds smutsvattnet med miljöfarliga ämnen orenat via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter tar skada.

  Vad säger miljöbalken?

  Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. Av dem framgår att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika att skada miljön och naturen om det finns miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan där det finns risk för påverkan på vattendrag är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.

  Förbud enligt våra lokala hälsoskyddsföreskrifter

  Enligt § 11 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna är det för att skydda kommunens ytvattentäkter förbjudet att tvätta motorfordon inom vissa områden. Detta gäller en 100 meter bred strandzon i anslutning till Strodammen och Frisksjön. 

  Läs mer i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

 • Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller träpallar eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter. 

  Läs mer om eldning: Söderköpings kommun.

  Läs mer om att elda utomhus: Räddningstjänsten Östra Götaland

 • I Söderköpings kommun behöver du ha tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

  Det krävs tillstånd för följande djur:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin

  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

  3. giftig orm

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.