Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Bostad och Miljö

Avloppsinventering

Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Inventeringen görs områdesvis och som fastighetsägare får du i god tid reda på att miljökontoret kommer att besöka dig. Om ditt avlopp inte fungerar måste du åtgärda det.

 Varför inventerar vi?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Dåligt fungerande avlopp släpper ut smittämnen som riskerar att förorena vatten och mark. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som båda bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag.

Varför ingår nyare avlopp?

Miljökontoret inventerar alla avloppsanläggningar som är över fem år. Ett enskilt avlopp kräver regelbunden tillsyn och skötsel för att fungera. Igenväxning på en markrening, utebliven slamtömning, fel kemikaliedosering etc. kan göra att anläggningen inte fungerar som den ska.

Informationsutskick

Miljökontoret skickar ut ett informationsbrev, en checklista och en enkät till dig som fastighetsägare. Checklistan är till för att du som fastighetsägare kan kontrollera och bedöma din avloppsanläggning. Enkäten är till för att miljökontoret ska få in information om din avloppsanläggning och vad för installationer som finns på din fastighet.

Platsbesök

Under april till september besöker miljökontoret alla fastigheter som har bedömt sina avloppsanläggningar som gröna eller gula i enkäten. Det är oftast inte nödvändigt att fastighetsägaren är med under platsbesöket, men om du är hemma vid inspektionen eller gärna vill vara med så går det bra. Om ni vill vara med vid platsbesöket så måste ni meddela detta i god tid till miljökontoret.

Vad händer sen?

Om avloppsanläggningen inte fungerar som den ska kommer miljökontoret, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ta beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen. Det innebär att du som fastighetsägare måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid. Om avloppsanläggningen fungerar som den ska får fastighetsägaren en inspektionsrapport där detta framgår.

Avgift

Miljökontoret tar ut en avgift för avloppsinventeringen enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige.

Åtgärda ditt avlopp

Är du medveten om att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven så ta direkt kontakt med en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram ett förslag på lämplig åtgärd. Observera att du inte får göra ändringar eller anlägga ett nytt avlopp utan att först söka tillstånd eller göra en anmälan till miljökontoret. För att läsa mer om olika enskilda avloppsanläggningar besök avloppsguiden.se.