Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / E-tjänster förskola och skola

E-tjänster förskola och skola

Våra E-tjänster

Du som vårdnadshavare kan sköta många ärenden som har med skola, förskola och fritidshem via våra e-tjänster. 

För ansöka om eller säga upp plats för förskola och fritidshem samt anmäla inkomst använder du tjänsten Min barnomsorg på minasidor.soderkoping.se

För ärenden i vardagen använder vi appen Edlevo. Där kan du meddela frånvaro, lämna in schema för förskola och fritidshem, skicka meddelanden.

Vårdnadshavare

Edlevo (app)

För att få tillgång till Edlevo behöver du som vårdnadshavare ladda ner appen Edlevo. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play. Du loggar in med BankID.

Är du familjehem och därmed behöver få tillgång skolsystemen ska du vända dig till administratören på förskolan eller skolan. De hjälper dig så att du kan logga in via BankID.

I appen Edlevo får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner gällande förskola, fritidshem och skola, till exempel:

 • Dina kontaktuppgifter .
 • Frånvaroanmälan
 • Registrera barnschema (Schema måste registreras senast 3 dagar före det ska börja gälla.)
 • Skicka meddelanden
 • Ledighetsansökan
 • Val av Språkval (Under en begränsad valperiod i åk 5)

På startsidan ser du ditt eller dina barn med gemensamma funktioner. För hjälp besök denna länk.

E-tjänster förskola och fritidshem

Efterhand kommer e-tjänster att flyttas in i Edlevo app men under tiden finns e-tjänsterna samlade på Min barnomsorg på minasidor.soderkoping.se. där du loggar in med BankID.

 • Ansökan förskola eller fritidshem
 • Inkomstanmälan
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats förskola eller fritidshem
 • Uppsägning av förskola eller fritidshems plats
 • Ändra kontaktuppgifter

Om problemet inte löser sig så kontakta gärna oss så vi kan hjälpa dig vidare. Skicka då e-post till barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Skolschema

Skolornas schema går att läsa via Skola24.

Om appen inte fungerar

Om Edlevo app avslutas oväntat, slutar svara eller inte går att öppna har tillverkarna av iOS- och Androidenheter några tips som du kan prova:

 • Starta om mobiltelefonen eller surfplattan
 • Uppdatera mobiltelefonen eller surfplattan
 • Ta bort och avinstallera appen och installera den igen
 • Tvinga appen att avslutas
 • Rensa appens cacheminne
 • Rensa appens data

Logga in i webbversionen av Edlevo

Det finns också en webbversion av Edlevo app om du vill logga in via webbläsare istället. Du loggar in med BankID.

Direkt till inloggning i Edlevo app webbversion med BankID 

Frånvaroanmälan för Nyströmska skolan

Sjukanmälan görs till receptionen före kl. 8.00. När som helst kan du lämna meddelande via receptionens röstbrevlåda. Anmälan skall göras varje sjukdag. Övrig ledighet, såsom t.ex. tandläkarbesök, går via mentor.

 • Hur gör jag om mitt barn ska vara ledigt från förskola eller fritidshem en enskild dag?

  När ett barn ska vara ledigt en enskild dag, lämnar du dagen tom i schemat. Om barnet ska vara ledigt en hel vecka klickar du i "Ledig hela veckan"

  Mitt barn byter avdelning eller ska börja på en ny enhet, hur lämnar jag in schema?

  När barnet har två olika placering kommer det fram en rullist överst på sidan i appen där du lägger in schema. Du kan behöva byta placering för att lämna in tider för den nya placeringen i framtiden.

 • Frånvaroanmälan via app

  Anmäl frånvaro via Tieto Edu app genom att välja frånvaro och frånvaroanmälan. Markera det/de barn som ska frånvaroanmälas och fortsätt med att välja:

  • Heldag samt idag eller imorgon och avsluta med att skicka frånvaro.
  • Tidsbestämd, fyll i datum och under vilken tid och avsluta med att skicka frånvaro.

  Vid anmäld frånvaro ser du vilken frånvaro som gjorts för dina barn. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

  Vid rapporterad frånvaro ser du frånvaro som förskolan har rapporterat.

  Frånvaroanmälan för Nyströmska skolan

  Sjukanmälan görs till receptionen före kl. 8.00. När som helst kan du lämna meddelande via receptionens röstbrevlåda. Anmälan skall göras varje sjukdag. Övrig ledighet, såsom t.ex. tandläkarbesök, går via mentor.”

  Annan frånvaro (förskola och fritidshem)

  Anmälan av semester eller annan typ av frånvaro ska göras i god tid innan ledigheten.

  Semester och ledigheter lämnas via barnschema i Tieto Edu app. På aktuell vecka markeras ledig hel vecka, eller lämna aktuell dag tom (inga tider). Mer information finns under registrera barnschema.

 • Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande lämna aktuella tider för barnet via appen Tieto Edu. Du lämnar in schema för en period framåt i tiden. Du kan även kopiera dagar eller veckor om barnet har samma schema en längre tid.

  Registrera schema

  Schema måste registreras senast 3 dagar före det ska börja gälla.

  I appen Tieto Edu väljer du "barnschema" och "registrera schema" och där visas aktuell kalender för varje vecka. Det visas en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa. Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid "ledig hela veckan".

  Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor som innebär cirka 4 månader framåt i tiden. När det är klart trycker du på knappen "bekräfta".

  Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar "ledig" och bekräftar tiderna.

  När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ett fält för att skriva in tid.

  Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet.

  Översikt

  Här ser du din registrerade schematid (planerad tid) och den tid som barnet varit på förskolan eller fritidshem (verklig tid). Du kan se det som månadsöversikt eller dag för dag.

  Personer som får hämta barnen

  Det är viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn, så att personalen på förskolan eller fritidshemmet ser informationen.

  Påminnelse om att schema saknas

  Om du inte har registrerat schematider eller ledighet en vecka, kommer det att skickas ut påminnelse om att schema saknas. Meddelandet kommer i appen Tieto Edu och du kan göra en inställning i din mobiltelefon så att det visas som en notifikation. Du får också e-post om att schema saknas.

  I meddelandet i appen Tieto Edu står det vilket barn och period det gäller. Meddelande skickas ut när schema saknas och det sker automatiskt 7 dagar innan schemat löper ut, sedan 2 dagar innan, 1 dag innan och efter det kommer en påminnelse varje dag. 

  Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

 • Ledighet (skola)

  För att ansöka om ledighet från grundskolan kan du ansöka via Ledighetsansökan i appen Edlevo. Vid mer än tio dagars ledighet måste ansökan göras via särskild blankett.

  Rutiner och blankett för ledighet hittar ni via denna länk.