Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Fonder, Stiftelser och Stipendier

Fonder, Stiftelser och Stipendier

Fonder och stiftelser som förvaltas av Söderköpings kommun

Söderköpings kommun förvaltar åtta stiftelser och donationsfonder vilka i första hand vänder sig till privatpersoner skrivna i någon av Söderköpings församlingar. Tre av stiftelserna har egen styrelse utsedd av kommunfullmäktige, tre av stiftelserna hanteras av socialnämnden och fyra stiftelser hanteras av barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av kommunens stiftelser återfinns längre ner på sidan, med en kort beskrivning av deras ändamål och kontaktperson vid ansökan.