Kommun och Politik

Bergets donationsfond

Förvaltare

En styrelse bestående av 3 personer utsedd av kommunfullmäktige.
Ordförande: Eva Cox

Ändamål

Nio tiondelar av den årliga avkastningen används till hjälp åt behövande, inom förutvarande Västra Husby kommun bosatta personer som ej åtnjuta socialvård, varvid torde iakttagas att understöd från donationen icke får nyttjas till sådant som bör bekostas av allmänna medel.

En tiondel av den årliga nettoavkastningen läggs till kapitalet.

Ansökan

Se Visa kontaktinformation