Protokoll och Kallelser

Kommunfullmäktige

Från 2022 publicerar vi alla nya protokoll från kommunfullmäktiger i vårt e-diarium. Välj nämnd kommunstyrelse, och sedan beslutinstans kommunfullmäktige.

Sammanträdesprotokoll - Söderköpings kommuns diarier 

Information om vårt e-diarium och hur du söker:
E-diarium - Söderköpings kommun 

Tidigare protokoll

Här nedan hittar protokoll från tidigare år. Om du har behov av äldre protokoll kan du skicka e-post till kommunstyrelsen@soderkoping.se för att få hjälp.