Protokoll och Kallelser

Kommunfullmäktige

Från 2022 publicerar vi alla nya protokoll från kommunfullmäktiger i vårt e-diarium. Välj nämnd kommunstyrelse, och sedan beslutinstans kommunfullmäktige.

Sammanträdesprotokoll - Söderköpings kommuns diarier 

Information om vårt e-diarium och hur du söker:
E-diarium - Söderköpings kommun 

Tidigare protokoll

Protokoll och tillhörande beslutsunderlag finns tillgängliga genom kommunens webbdiarium och här på webbplatsen innevarande år och efterföljande fyra år.

Här nedan hittar protokoll från tidigare år. Om du har behov av äldre protokoll kan du skicka e-post till kommunstyrelsen@soderkoping.se för att få hjälp.