Kommun och Politik

E-diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

I Söderköpings kommuns e-diarium hittar du våra nämnders och förvaltningars skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. E-diariet är sökbart för sammanträden, ärenden och handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2022.

Är ärendet eller handlingen registrerat före detta datum syns det inte i e-diariet. Vänd dig till respektive nämnds registrator, via kommunens växel 0121-181 00, om du vill titta på äldre handlingar.

Samhällsbyggnadsnämndens ärenden och handlingar är inte sökbara i kommunens e-diarium.

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag, kl. 11.00 och 16.00.

Varje ärende har ett diarienummer

Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 2022-00001. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under samma diarienummer.

Observera att varje förvaltning och nämnd har sin egen förteckning av ärenden och har därför sin egen uppsättning av diarienummer, det kan alltså finnas många diarienummer som har samma nummer.

Ladda ner dokument

Om det finns en ikon vid det diarienummer du tittar på kan du ladda ner hela handlingen som en pdf-fil. Finns ingen ikon går inte handlingen att ladda ner. Detta kan bero på handlingen innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess. Står ordet "Sekretess" i stället för handlingens rubrik betyder det att handlingen är sekretessmarkerad i diariet. 

Går inte handlingen att ladda när kan du ändå begära att få se den. Kontakta nämndens registrator via kommunens växel på telefonnummer 0121-181 00. Det går också bra att skicka e-post till nämndens funktionsbrevlåda.

E-diarium

Här hittar du kommunens e-diarium

Så här söker du i e-diariet 

Så här gör du:

  1. I rullistan "Nämnd" väljer du i vilken nämnds diarium du vill söka.
  2. Om du redan vet ärendets diarienummer skriv det i fritextfältet genom att ange diarienumret (t ex 2022-0001), välj aktuell nämnd och därefter väljer du informationstyp ärende.
  3. Välj mellan vilka datum du vill söka.
  4. I rulllista "Informationstyp" kan du förfina din sökning genom att till exempel välja att söka i "Ärenden", "Handling".  "Möten", "Sammanträdesprotokoll
  5. I fältet "Sök med fritext" skriver du in ett sökord om du ytterligare vill förfina sökträffen.
  6. Klicka på knappen SÖK.

Om det inte finns någon bifogad fil till den handling som du vill läsa, får du ta kontakt med den förvaltning som har handlingen för att få ta del av den. 

imagebx3h5.png