Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kultur & Fritid / Föreningsliv / Föreningsstöd / Ansökan om föreningsstöd

Ansökan om föreningsstöd

Kontakter

 • Idrott och fritid

  Stinsen
  Margaretagatan 19
  614 80 Söderköping

  idrott.fritid@soderkoping.se
  Telefon: 0121-186 25

  Drift anläggningar: 0121-182 82

Ansökan om bidrag görs på fastställd blankett inom föreskriven tid och skickas till:

Idrott och fritid, 614 80 Söderköping (Aktivitetsstöd, grundbidrag och skötselbidrag)

Kulturkontoret, 614 80 Söderköping (Arrangemangsstöd)

Utbetalning av bidrag beräknas ske senast 2 månader efter ansökningsdatum. Vid förändring av föreningsuppgifter ska detta delges till Idrott och Fritid omgående genom att skicka in ett reviderat underlag om föreningsregister.

För sent inkommen ansökan

Tas endast upp till behandling då särskilda skäl föreligger, exempelvis då förening bildas senare under innevarande år.

Granskning

Kommunen har rätt att i samråd med förening granska underlaget för bidragsansökan.

Återbetalningsskyldighet

Under felaktiga förutsättningar sökta och erhållna anslagsmedel kan medföra återbetalningsskyldighet.

Sidan uppdaterad 2018-04-18 Kommentera sidan