Kultur och Fritid

Skidåkning

Om snön faller anordnas skidspår av Söderköpings skidklubb längs med kanalbanken, Tegelbruket-Mem, och i Petersburgs friluftsområde på Ramunderberget. I Petersburg finns också backar för pulkaåkning. Efter aktiviteterna finns möjlighet att duscha, basta och byta om på motionscentralen i Petersburg.

Om vädret tillåter erbjudes även skidspår vid SOK-stugan i Alboga. För barnfamiljer kan vi flagga lite extra för Albogaskogen som tillhandahåller den populära skogslekplatsen Kottebanan för barn från cirka fem år och uppåt. I nära anslutning till lekplatsen finns även utegym, grillplatser, vindskydd, toalett, belysta motionsspår samt tillgänglighetsslingan En gång för alla.

Läs mer om skidspår inom kommunen här:
Sökresultat på Skidspår.se (skidspar.se)