Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Natur & Friluftsliv / Vandringsleder & Naturreservat / Nedre Lagnö naturreservat - reservatet för alla

Nedre Lagnö naturreservat

Nedre Lagnö är reservatet som erbjuder någonting för de flesta. Här finns en mycket varierad naturmiljö med barrskog, ädellövskog, strandängar och öar. Arterna är många och flera intressanta fynd av fåglar, insekter och växter har gjorts.

De betade strandängarna är en naturtyp som blir alltmer ovanlig och idag växer många av dem igen eftersom de inte betas längre. I Nedre Lagnö naturreservat går det dock fortfarande djur och ängarna är väl värda ett besök, både för den fågel- och växtintresserade och för den som bara önskar en vacker naturupplevelse. Framkomligheten från parkeringen ner till strandängarna är god och stig och fågeltorn är tillgänglighetsanpassade.

Sedan lång tid tillbaka har barrskogen, framförallt i den norra delen av reservatet, stått orörd vilket har resulterat i en biologiskt värdefull skog. Här kan man ta sig fram längs en uppmarkerad stig och jämfört med fågeleldoradot på strandängarna erbjuder skogen ett lugn för den som önskar en avslappnande skogspromenad.

Intill parkeringen finns en säsongsöppen servering som tillhör Edgards på Lagnö. Här går det att hitta mycket information, även för den historiskt intresserade och det pågår ofta utställningar och evenemang. Mer information om kommande händelser vid Edgards på Lagnö finns på här.

Mer information om reservatet hittar du här, på länsstyrelsens hemsida och i kommunens beslut och skötselplan som finns längre ned på sidan.