Kultur och Fritid

Gatunamn

I Söderköpings stadskärna är det medeltida gatunätet bevarat. I vardera av de tre stadsdelarna fanns en huvudgata: Hamngatan, Storgatan och Vintervadsgatan. Många av stadens gator har fått sina namn efter berömda personer, som på ett eller annat sätt har anknytning till Söderköping.

Bengt E Nyströms väg

Bengt E Nyström 1867-1959, lärare, poet och psalmdiktare (psalm 183). Fadern var stadsläkare i Söderköping, har givit namn till gymnasiet, Nyströmska skolan. Bengt E. bodde som barn i huset där Åcaféet nu ligger, flyttade senare till Stockholm.

Bielkegatan

Johan Axelsson Bielke, far till drottning Gunilla – Johan III:s andra hustru, bodde på gården Liljestad utanför Söderköping. I Skönberga kyrka finns släktens gravkor.

Birgittagatan

Den heliga Birgitta (1303-1373) föddes i Uppland. Bodde som gift på Ulfåsa vid Boren. Dog i Rom. Hennes stoft fördes hem till Sverige 1374. Hennes kvarlevor kom med båt till Söderköping och hennes kista stod troligen i S:t Laurentii kyrka. Resten av vägen till Vadstena bars hon av munkar. Kistan finns fortfarande kvar i Vadstena och även relikskrinet.

Braskens gränd

Biskop Hans Brask 1464-1538. Lär ha klarat sig från att bli halshuggen på Stockholms blodbad tack vare den så kallade Brasklappen "Härtill är jag nödd och tvungen". På Munkbrogatan ligger ett hus där det anses att Brask hade ett tryckeri. Han hade ett tryckeri, som var ett av de första i Sverige men det låg troligen inte där. Han ägde också två gårdar i Söderköping, men man vet inte var. Först var han anhängare av Gustav Vasa, men då Gustav Vasa införde reformationen blev de bittra fiender och Brask landsförvisades och dog i ett kloster i Polen.

Broder Everts gränd

Den lilla smala gränden mellan hospitalsstugorna är uppkallad efter Broder Evert som var hospitalsföreståndare i början av 1500-talet. Han ordnade upp hospitalets ekonomi och tillskrevs med tiden alla möjliga egenskaper. Han betraktades lokalt som ett helgon men någon framställan hos påven om kanonisering hann inte ske - reformationen hann före.

Dr Böttigers väg

Efterträdde Lagberg som intendent på Brunnen 1857. Förde statistik under en 10-årsperiod på c:a 10 000 brunnsgäster (1857-1866). Drygt 90% friska eller förbättrade, 7% ingen skillnad, 0,2% dog.

Erik Dahlbergsgatan

Erik Dahlberg 1625-1703. Föddes i Stockholm och förlorade sin far när han var 4 år, sin mor några år senare. Uppfostrades av släktingar och sattes i skola i Söderköping där museet nu ligger, under några år på 1630-talet. Gav sig sedan ut i Europa. Han skrev i sin dagbok "Det är berömmerligare att lida ondt på fremmande orter än att sitta hemma i sopvrån som somliga gjöre". Han var militär, arkitekt och konstnär. Skrev och tecknade Suecia antiqua et hodierna - Sveriges största och äldsta planschverk om städer, byggnader och stormaktstidens slott.

Gunillagatan

Gunilla Bielke (1568-1597) dotter till Johan Axelsson Bielke och Margareta Posse som bodde på Liljestad. Gifte sig med Johan III 1585, han var då närmare 50 år, Gunilla knappt 18 år. Hon var inte så förtjust i giftermålet. Gunilla lär ha varit mycket vacker. Hon dog ung, slutade sina dagar på slottet Bråborg utanför Norrköping. I Vintervadskvarteret fanns ett lusthus, som kallades Gunilla Bielkes bönehus. Det flyttades till Skansen 1903 och står idag utanför Skogaholms herrgård bakom Solliden.

Karl Knutssonsgatan

Karl Knutsson Bonde, 1408-1470, var kung under tre perioder i Sverige. Bodde på Fogelviks slott utanför Valdemarsvik. Lär ha sagt ungefär så här "När jag var herre på Fogelvik var jag en mäktig och rik man, men när jag blev kung över Sverige blev jag en fattig och arm stackare". Anses vara den som införde Sveriges flagga. 1437 var ett herremöte här i Söderköping där han deltog. Hans dotter begravdes i klosterkyrkan i Söderköping. Hon var gift med Ivar Axelsson Tott på Stegeborg.

Katarinagatan

Katarina Sunesdotter (1210-1252) gift med kung Erik (den läspe och halte). Han dog 1250. Katarina beslutade sig för att gå i kloster, Gudhem i Västergötland. Hon skrev sitt testamente 11 juli 1250 till förmån för sin syster Benedikta som var gift med stormannen Svantepolk Knutsson. Testamentet, som finns bevarat, innebar bl.a. skatterätten i Söderköping och till viss del i Nyköping. Katarina sitter som staty invid Hagatorget.

Lagbergsgatan

Brunnsintendent Johan Lagberg kom till Brunnen 1823. Införde 1842 den berömda kallvattenkuren. Idag finns Lagbergs villa (hotelldel) och Lagbergs lusthus (Korskullen) kvar.

Margaretagatan

Drottning Margareta "kung Byxlös" 1353-1412 var dotter till den danske kungen Valdemar Atterdag (brandskattningen av Visby). 1389 insatte de svenska stormännen henne till regent på ett möte här i Söderköping, hon blev därmed hela Nordens regent. Vid ett besök på Stegeborgs slott gick man i genom Bo Jonsson Grips testamente och tack vare det kunde hon dela ut en del av hans gods och gårdar till de svenska stormännen. Hon dog i pesten och begravdes i Roskilde domkyrka.

Mäster Olofsgatan

Olaus Petri "Mäster Olof" 1493-1552. Reformationens främste förkunnare i Sverige. Först medarbetare till Gustav Vasa, kom sedan i onåd och dömdes till döden, men benådades. Var även psalmdiktare och historiker, skrev "En svensk krönika" som förbjöds av Gustav Vasa.

Sankt Larsgatan

Diakon Laurentius. Led martyrdöden för sin kristna tros skull i Rom år 258. Han halstrades till döds. Finns avbildad på sakristians gavel på S:t Laurentii kyrka.

Sankta Ragnhilds gränd

Enligt traditionen en stiftsjungfru som gick vilse på Ramunderberget. Hon träffade då på jätten Ramunder och han höll henne fången i sju dygn. När hon återkom till staden anklagades hon för att ha köpt sig fri med sin oskuld och trots att hon nekade, beslutades att hon skulle brännas till döds. Men när lågorna började slicka hennes fötter lät Gud en vattenkälla springa upp som släckte elden.

Ströms väg

Emil "Snapphanen" Ström (1872-1950). Fadern var repslagare och Emil blev föreståndare för en kooperativ affär på Kanalgatan. Han var aktiv nykterhetskämpe, men röstade nej till förbud. Gifte sig med Gerda Ajaxson från Stockholm och fick sju barn. Bodde uppe på Kullborg – Lergröppera. Emil Ström var fotograf och hans dödsbo skänkte över 10 000 glasplåtar till S:t Ragnhilds Gille.

Sturegatan

1505 Svante Sture leder en rättegång i Söderköping. Sten Sture d.ä. släkt med Karl Knutsson Bonde. Sten Sture d.ä. och d.y. innehade halva kungsgården Bossgård som sedan genom arv tillföll Gustav Vasa.

Text: Inga-Lill Östlund