Kultur och Fritid

Hus med historia

Söderköping har kvar sin medeltida stadsplan, men av den äldsta bebyggelsen finns inte många spår. Kyrkorna, ett bostadshus och några medeltida bottenvåningar och källare är det som finns kvar. Men stadens småskalighet har bevarats, även om bebyggelsen i huvudsak är från 18- och 1900-talet med inslag av 1700-tal.