Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Källor till Söderköpings historia

Källor till Söderköpings historia

Hur kan man veta så mycket om hur det var förr? Jo, med hjälp av det människorna har lämnat efter sig i alla tider. Människan lämnar alltid spår efter sig på olika sätt. Spåren, eller källorna, är dels byggnader, anläggningar och fornlämningar som finns kvar på sin plats, dels papper i arkiv och saker på museer men också bevarade i namn och traditioner.

Källorna till Söderköpings historia är allt det här. Söderköpings medeltida kulturlager är tjocka och en mängd föremål döljs i jorden men det finns också en hel del skriftligt material från den tiden eftersom Söderköping då var en storstad.

I Söderköpings kulturarvsprogram finns en förteckning över de museer och arkiv som har material från Söderköping. Där finns också förteckningar över kulturmiljöer, byggnadsminnen, kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader samt riksintressanta miljöer. Där finns även information om vilka inventeringar som har gjorts och var de finns arkiverade.