Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Landsbygd & Skärgård / Möjligheternas Söderköping

Möjligheternas Söderköping - landsbygd och skärgård

Höbalar på ett gärde i solnedgång

Detta är ett projekt för dig som har idéer om hur din bygd kan bli ännu bättre att bo och verka i!

Bygdeträffar

Vi har under våren-22 genomfört ett antal bygdeträffar ute i våra landsbygder och i skärgården.  Bygdemöten har genomförts i Bottna, Gårdeby, Mogata, Sankt Anna, Södra Finnö, Västra Husby samt Östra Ryd. Saknar du din bygd, hör av dig till oss via mojligheternas@soderkoping.se

Inkomna idéer, ett urval

Idéer och behov har flödat in och det finns ett starkt driv och en stark vilja att påverka och genomföra idéer och aktiviteter i alla bygder. Här ett urval av idéer eller behov som inkommit. Servicehus med olika typer av service (obemannade butik, paketservice, toalett, dusch, tvättmöjligheter) för både fastboende och besökare. Fler och bättre parkeringsmöjligheter, vid t.ex badplatser och båtbryggor,  Gång- & cykelvägar (avskärmade från biltrafiken), Träff-/möteslokaler, Ökad trafiksäkerhet, Ställplatser för husbilar, Möjligheter till bostadsbyggande (både enfamiljs- och flerfamiljsbostäder), Nyttja lokala resurser mer, Mer och tätare lokal samverkan mellan t.ex. föreningar, näringsliv och kyrkan/-or, Rurala co-working-platser, Uppställningsplatser, Lekplatser och aktiviteter för barn, Samordna samåkning, Stärka den befintliga daligvarubutiken, Förbättra skyltning till t.ex fornlämningar, Sommarloppis & -café.

Sommaruppehåll

Projektet tar sommaruppehåll under perioden 7 juni - 14 augusti.
Vi besvarar dock inkommen e-post efter bästa förmåga.

 

Uppmärksammat bygdemöte i Östra Ryd

När vi hade vårt bygdemöte i Östra Ryd var SVT Öst på plats och gjorde ett reportage. Här kan du se det:
Så vill Söderköping skapa liv i skärgård och landsbygd - SVT Öst

Kommande projektmöten, datum, plats och tid

Projektet fortsätter under hösten-22 och alla som vi vara med och bidra med idéer, kunskap, erfarenheter och driv är välkomna till de öppna mötena. Nedan finner du kommande plater och datum för uppföljningsmöten.

6 september, Engelholms bygdegård, kl 18.00
13 september, Gårdeby Friskola, kl 18.00
15 september, Tingshuset, Mogata, kl 18.00
27/9 Sankt Anna skola, kl 18.00
4/10 Västra Husby Västra Husby bygdegård, kl. 18.00
5/10 Aspängens IP, Östra Ryd, klubbhuset, kl. 18.00

Anmälan krävs

Anmäl dig genom att maila till mojligheternas@soderkoping.se  Uppge kontaktuppgifter samt vilket datum och plats du kommer till. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Välkommen!

 • Mål med Möjligheternas Söderköping

  Det här är våra mål med projektet:

  • Identifiera minst 14 lokala ”eldsjälar”.
  • Identifiera minst 50 idéer/affärsmöjligheter.
  • Identifiera och aktivera minst 5 st lokala utvecklingsgrupper (jämt spridda geografiskt).
  • Verka för att minst 2 st lokala utvecklingsplaner (LUP) startas upp.
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 10-12 idéer.
  • Coacha och stötta arbetet vid genomförandet av minst 8 nya affärsmöjligheter för företagare.
  • Arbeta fram en processmodell som ska presenteras i en ”lathund” för landsbygdsgrupper som vill utveckla sin bygd.

  De mer långsiktiga målen med projektet är:

  Att i samverkan stärka hela Söderköpings kommun - stad, landsbygd och skärgård, som plats att bo och verka på samt besöka och investera i.

  • Bidra till Söderköpings vision om att vara Östergötland mest attraktiva boendekommun.
  • Locka fler besökare, boende, investerare, kompetens och företagare till Söderköping.
  • Bidra till målen för Fokusområden för näringslivs- och platsutveckling 2019-2025.
  • Mejsla fram ett embryo till gemensamt platsvarumärke för Söderköping.
  • Mobilisera engagemang och fler hållbara projekt- och företagsidéer.
 • Projektets syfte är att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka på och besöka, genom att aktivt arbeta med idégenerering, processledning och coachning för att stärka boende och företagare i utvecklings- och tillväxtarbete. Allt för att skapa hållbarhet både för boende, verksamma och företagare i kommunen.

  Detta syftar till en positivt och framåtsträvande förmåga till att se utanför boxen. Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men också för Söderköping i sin helhet. Helt enkelt att mobilisera engagemang, nya projekt- och utvecklingsidéer som genomförs lokalt eller i samverkan.

 • Initiativtagare till projektet är Näringslivsrådet (Företagarna Söderköping, LRF, Navet i havet, Stadskärnan, Söderköpings kommun samt Östsvenska Handelskammaren) i Söderköping tillsammans med enheten för Näringsliv och turism. Projektidén har bland annat hämtat inspiration från projektet www.92mojligheter.se som är ett tillväxtprojekt på Gotland.

  För Söderköpings kommun är det viktigt att alla medborgare, var de än bor i kommunen, känner att de kan vara med och påverka och möjliggöra saker som är viktiga för dem. Alla kommunens verksamheter arbetar mot visionen Östergötlands mest attraktiva boendekommun, dvs alla som bor och vill bo i Söderköping ska tycka att Söderköping är en bra plats att bo och verka på.

  Projektet Möjligheternas Söderköping, landsbygd och skärgård bygger på ett underifrån perspektiv, det vill säga att behoven, idéerna och genomförandekraften ska komma i från er som bor och verkar på platsen. Projektledarens roll är att hjälpa, stötta och coacha de utvecklingsgrupper, eldsjälar och företagare som vill genomföra små som större utvecklingsinsatser i sin bygd eller på en plats. Projektledaren ska också stötta och coacha företagare som har utvecklingsidéer.

   

   

Projektet finansieras genom Europeiska Jordbruksfonden, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Söderköpings kommun och pågår fram till den 30 juli 2023.

image9fn2c.png

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.